دانلود رام Galaxy Ace 2 I8160 to Android 5.1.1 Lollipop فایل فلش

 در samsung

دانلود رام Galaxy Ace 2 I8160 to Android 5.1.1 Lollipop فایل فلش

tue

دانلود رام Galaxy Ace 2 I8160 to Android 5.1.1 Lollipop فایل فلش

Capte

 

 

خرید

پیش نیاز

Download Clockworkmod Recovery

miror

  1. Windows 32 bit (x86) Drivers.
  1. Windows 64 bit (x64) Drivers.

دانلود رام Galaxy Ace 2 I8160 to Android 5.1.1 Lollipop فایل فلش

دانلود رام Galaxy Ace 2 I8160 to Android 5.1.1 Lollipop فایل فلش

دانلود رام Galaxy Ace 2 I8160 to Android 5.1.1 Lollipop فایل فلش

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Open chat
سلام سوالی دارید؟ آماده پاسخگویی هستیم>