این فایل بر روی دستگاه های زیر پشتیبانی می شود

 • SM-G920F/I
 • SM-G920FD
 • SM-G920S
 • SM-G920L
 • SM-G920K
 • SM-G925F/I
 • SM-G925FD
 • SM-G925S
 • SM-G925L
 • SM-G925K
 • SM-N920C

دانلود :

 

SuperSU-2.67.apk