دانلود رایگان مجموعه فریمور ZTE

ZTE Blade C370 MT6582 V1.01 28042015 4.4.2.zip

ZTE T816 MT6572 06072016.zip

ZTE Blade A601 MT6735 09282016_6.0.zip

ZTE V830W MT6572 04102017 4.4.2.zip

ZTE_Blade L3 Apex MT6582 10102015_4.4.2.zip

ZTE Blade C2 Plus MT6572 26042016_4.4.2.zip

ZTE_Blade_A610_MT6735_19032018_6.0.zip

ZTE_Nubia_Z9_V5.01_OTA.zip

ZTE_Grand_X_Pro_MT6577_4.0.4.zip

ZTE_Kis_II_Max_MT6572_03042016_4.4.2.zip

ZTE_Nubia_Z17_20180202_7.1.1_Mira.zip

ZTE_Blade_A515_MT6735M_5.1.zip

ZTE_KIS_C341_SPD.zip

ZTE_C570_SPD.zip

ZTE_G882_08292012_OTA.zip

ZTE_G601U_269630B0874G601UV1.0.0B02_05112014_OTA.zip

ZTE_V8200_Plus_4.0.4_QFIL.zip

ZTE_V5_Pro_N939SC_CN_1.10_06112015_QFIL.zip

ZTE_Nubia_Z7_Mini_NX507J_Z0_CN_DSXOK1DD00H176_19072014_QFIL.zip

ZTE_Nubia_Z5S_NX503A_11022014_QFIL.zip

ZTE_N817_V1.0.0_QFIL.zip

ZTE_Blade_X9_27102015_QFIL.zip

ZTE_Q519T_MT6735M_V1.0.0B03_0730_29062015.zip

ZTE_V0721_MT6735_P653N11_6.0.zip

ZTE_V769M_MT6572_02272017_4.1.2.zip

ZTE_V5_Pro_N939ST_V.1.35_OTA.zip

ZTE_Q302C_V1.0.0B12_20151211_4.4.4_BAT.zip

ZTE_A880_V1.0.0_20151212_4.4.4_BAT.zip

ZTE_Mighty_3C_N928DT_20151211_5.1.1_BAT.zip

ZTE_X9180_V1.15_20151211_4.4.2_BAT.zip

ZTE_V5_V9180_V0.44_20141219_BAT.zip

ZTE_V5_U9180_V0.50_20151212_4.3_BAT.zip

ZTE_Blade_Vec_Pro_MT6592_V1.0_23032017_4.4.2.zip

ZTE_Blade_V6_T660_MT6735_P635A20_171222.zip

ZTE_Blade_L5_Plus_L0510_MT6580_171222.zip

ZTE_Blade_L3_Lite_MT6572_S00_132504.zip

ZTE_Blade_L2_Plus_MT6582_150428.zip

ZTE_Blade_C341_P731A20V1.0.0B06_SPD.zip

ZTE_Blade_C310_SPD.zip

ZTE_Blade_A5_Pro_SP7731GEA_V1.0.3_02122016_5.0.1_SPD.zip

ZTE_Blade_A510_MT6735_6.0.zip

ZTE_Trek_2_HD_K88_V2.0.0_OTA.zip

ZTE_Blade_A465_MT6735M_V2.0.0_5.1.zip

ZTE_G720T_CN_Unicom_QFIL .zip

Zte_blade_vec_3g_MT6582.fsp.rar

ZTE_Q7-C_20150911_4.4.4_OTA-.zip

ZTE_Blade_S6_Plus_332270B1678LS_5503_V13.0_21092016.zip

ZTE_V818_248772B0211CU_CN_9B18D_P172F01_V1.0.2_OTA.zip

ZTE_Maxx_Dual_SIM_MT6572_21112015.zip

ZTE_Blade_A310_BR_V1.0.3.zip

ZTE_Nubia_Z11_Max_NX523J.zip

ZTE_T230_SP7731GEA_P731A20_20052017_4.4.2.zip

ZTE_Concord_II_Z730_TMO.zip

ZTE_Nubia_N1_Lite_NX597J_MT6737M_6.0.zip

ZTE_Grand_X_Z777_MT6572.zip

ZTE_Blade_Q_MT6572_P172E10_ZTEV1.0.0B01_4.2.2.zip

ZTE_Q705U_MT6582_20160722_4.4.2.zip

ZTE_Blade_V7_Lite_MT6737M_V0720_6.0.zip

ZTE_Grand_X2_V967S_MT6589_20130716

ZTE_Blade_L2_Single_SIM_MT6582_4.2.zip

ZTE_Maxx_Dual_SIM_MT6572_4.4.2.zip

ZTE_Blade_S6_OTA.zip

ZTE_Blade_L110_A1_V.1.0.6.zip

ZTE_KIS_II_V790_2.3_Macedonian_Tmobile_OTA.zip

ZTE_Blade_G_Lux_MT6572_P172F10_4.4.2.zip

ZTE_Blade_V6_MT6735_20150812_5.0.2.zip

ZTE_Blade_Plus_L2_OTA.zip

ZTE_U950_4.2.2_OTA.zip

ZTE_Tureis_P725A_V1.0.0B16_2.3.5_OTA.zip

ZTE_Blade_L3_MT6582_P182A20_5.0.2_V1.0.1.zip

Zte_Blade_A460_286470B2331TEL_MX_Blade_V1.0.0_OTA.zip

ZTE_Blade_L6_MT6580_P680A10_5.1.zip

ZTE_Blade_L5_MT6572.zip

ZTE_Blade_Buzz_MT6572_P172R10_4.4.2_QB18D_P172R10V1.0.zip

 

پرداخت