نحوه هارد ریست کردن zte

 در خدمات نرم افزار اندروید

نحوه هارد ریست کردن zte

hard reset zte tab and phone

1-power on phone
2-tap on emergency call
3-type code-(*983*987#)
4-u got hard reset menu
5-reset phone

 

نوشته های اخیر
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید