دانلود رام های اندروید 4.1.2 GT-I9100 GT-I9100P GT-I9100l Galaxy S 2 فایل فلش سامسونگ فریمور

PDA/AP Version I9100XWLSD
CSC Version I9100OJVLS6
MODEM/CP Version I9100XXLS8
Region MID – Iraq
Build Date 2013-01-31
Changelist 889555
OS Jelly Bean
OS Version 4.1.2
Size 570.54MB


PDA/AP Version I9100TDVLSK
CSC Version I9100TTELLSE
MODEM/CP Version I9100TDVLS3
Region TEL – Australia
Build Date 2013-04-23
Changelist 889696
OS Jelly Bean
OS Version 4.1.2
Size 598.93MB


PDA/AP Version I9100PXXLSS
CSC Version I9100PBVLS2
MODEM/CP Version I9100PORALS6
Region ORA – United Kingdom
Build Date 2013-06-04
Changelist 1246097
OS Jelly Bean
OS Version 4.1.2
Size 570.64MB

پرداخت