0

مخفف اسم کشورها

از لیست زیر برای شناخت مخفف اسم کشورها استفاده نمایید . البته کامل نیست AFG Afghanistan افغانستان ALB Albania آلبانی DZA Algeria الجزایر ASM American Samoa ساموآ AND Andorra آندورا AGO Angola [...]