0

آموزش اکسپریا رام دانلودر

با سلام پس از اتمام دانلود شما با پوشه ای از فایل های سیستمی sin برخورد میکنید . اولین قدم برای تبدیل آن به فایل ftf استفاده از فلشتولز میباشد. طببق شکل به مسیر بروید . سپس پوشه ای که دانلود [...]