دانلود افزونه EDD برای درگاه بانک پاسارگاد

دانلود افزونه EDD برای درگاه بانک پاسارگاد

 


تست شده توی سایت خودم

ارزانتر دانلود کنید😉

 

راهنما:

فایل رو آن زیپ کنید کلید خود را که از بانک گرفتید جایگزین کلید من کنید و دباره زیپ کنید

و در قسمت اپلود افزونه به هاست خود بفرستید و سپس از قسمت پیکربندی افزونه edd را به پاسارگاد تغییر دهید

و مرچنت کد و ترمینال کد خودتون را وارد نمایید .

 

دانلود افزونهل EDD برای درگاه بانک پاسارگاد دانلود رایگان ماژول EDD برای بانک پاسارگاد Easy Digital Downloads رایگان دانلود افزونه EDD درگاه بانک پاسارگاد

دانلود افزونه EDD برای درگاه بانک پاسارگاد دانلود رایگان ماژول EDD برای بانک پاسارگاد Easy Digital Downloads رایگان دانلود افزونه EDD درگاه بانک پاسارگاد

دانلود افزونهل EDD برای درگاه بانک پاسارگاد دانلود رایگان ماژول EDD برای بانک پاسارگاد Easy Digital Downloads رایگان دانلود افزونه EDD درگاه بانک پاسارگاد

دانلود افزونه EDD درگاه بانک پاسارگاد دانلود رایگان ماژول EDD برای بانک پاسارگاد Easy Digital Downloads رایگان دانلود افزونه EDD درگاه بانک پاسارگاد

دانلود افزونه EDD برای درگاه بانک پاسارگاد دانلود رایگان ماژول EDD برای بانک پاسارگاد Easy Digital Downloads رایگان دانلود افزونه EDD درگاه بانک پاسارگاد

دانلود افزونه EDD  درگاه بانک پاسارگاد دانلود رایگان ماژول EDD برای بانک پاسارگاد Easy Digital Downloads رایگان دانلود افزونه EDD درگاه بانک پاسارگاد

دانلود افزونه EDD برای درگاه بانک پاسارگاد دانلود رایگان ماژول EDD برای بانک پاسارگاد Easy Digital Downloads رایگان دانلود افزونه EDD درگاه بانک پاسارگاد

دانلود افزونه EDD برای درگاه بانک پاسارگاد دانلود رایگان ماژول EDD برای بانک پاسارگاد Easy Digital Downloads رایگان دانلود افزونه EDD درگاه بانک پاسارگاد

دانلود افزونه EDD برای درگاه بانک پاسارگاد دانلود رایگان ماژول EDD برای بانک پاسارگاد Easy Digital Downloads رایگان دانلود افزونه EDD درگاه بانک پاسارگاد

دانلود افزونه EDD برای درگاه بانک پاسارگاد دانلود رایگان ماژول EDD برای بانک پاسارگاد Easy Digital Downloads رایگان دانلود افزونه EDD درگاه بانک پاسارگاد

دانلود افزونه EDD برای درگاه بانک پاسارگاد دانلود رایگان ماژول EDD برای بانک پاسارگاد Easy Digital Downloads رایگان دانلود افزونه EDD درگاه بانک پاسارگاد

دانلود افزونه EDD برای درگاه بانک پاسارگاد دانلود رایگان ماژول EDD برای بانک پاسارگاد Easy Digital Downloads رایگان دانلود افزونه EDD درگاه بانک پاسارگاد

دانلود ماژول فیلد سفارشی برای edd

دانلود ماژول فیلد سفارشی برای edd

دانلود افزونه فیلد کاستوم برای easy digital downloads سفارشی

دانلود پلاگین اضافه کردن فیلد به edd

 

با این ماژول قادر خواهید بود که از مشتریان خودتون اطلاعاتی که لازم دارید را دریافت کنید فایل زیر که برای شما تهیه شده سه فیلد تنظیم کردم که بیشتر استفاده میشه 1 شماره تلفن 2 آدرس سکونت و3 وبسایت 4شماره کارت عابر بانک من توی همین سایت هم استفاده میکنم روی easy digital downloads 2.59 تست شده کاملا سالم و قادر خواهید بود فیلد دلخواه خودتون رو فعال کنید و اگر فیلد دیگری هم خواستید با پشتیبانی تماس بگیرید تا برای شما تهیه شود.