0

دانلود رام رسمی xtouch PF73 4.2.2 فایل فلش

دانلود رام رسمی xtouch PF73 4.2.2 فایل فلش دانلود رام رسمی xtouch PF73 4.2.2 فایل فلش دانلود رام رسمی xtouch PF73 4.2.2 فایل فلش دانلود رام رسمی xtouch PF73 4.2.2 فایل فلش دانلود رام رسمی xtouch [...]

0

دانلود رام رسمی 5.0 Xiaomi Mi 2/2S

دانلود رام رسمی 5.0 Xiaomi Mi 2/2S پیش نیاز = Mi PC Suite دانلود دانلود رام رسمی motorola atrix 4G huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی -دسونی – [...]

0

دانلود رام رسمی 4.4 Xiaomi Mi 2A

دانلود رام رسمی 4.4 Xiaomi Mi 2A     پیش نیاز = Mi PC Suite دانلود دانلود رام رسمی motorola atrix 4G huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی [...]

0

دانلود رام های رسمی 4.2 Redmi 1

دانلود رام های رسمی 4.2 Redmi 1   پیش نیاز = Mi PC Suite دانلود دانلود رام رسمی motorola atrix 4G huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی -دسونی [...]

0

دانلود رام رسمی 4.4 Redmi 1S

دانلود رام رسمی 4.4 Redmi 1S     پیش نیاز = Mi PC Suite دانلود دانلود رام رسمی motorola atrix 4G huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی -دسونی [...]

0

دانلود رام رسمی 4.4 Xiaomi Mi 3

دانلود رام رسمی 4.4 Xiaomi Mi 3   پیش نیاز = Mi PC Suite دانلود دانلود رام رسمی motorola atrix 4G huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی -دسونی [...]

0

دانلود رام رسمی 4.4 Xiaomi Mi 4

دانلود رام رسمی 4.4 Xiaomi Mi 4     پیش نیاز = Mi PC Suite دانلود دانلود رام رسمی motorola atrix 4G huawei -not -tab -oficall – Official – twrp – cwm – فارسی [...]