دانلود تمامی رام های گوشی های ZTE زد تی ای فایل فلش

دانلود تمامی رام های گوشی های ZTE زد تی ای فایل فلش

 

U9180-V5-U9180-U793-N986-U807-V818-U879-G717C-V967S-Q507T-U817-V987-U5S-A880-U968-U795+-X9180-N5S-Q501T-Q802t-U819-V970-A880-N918ST-Q509T-Q302C-U808-U795-U880F1-V889S-V9180-U887-U956-U960E-U969-V889M-U791-Q201T-N928DT-N939SC-A2015–G720C-G720T

رام مدل های بلا موجود می باشد.

دانلود تمامی رام های گوشی های ZTE زد تی ای فایل فلش

دانلود تمامی رام های گوشی های ZTE زد تی ای فایل فلش

دانلود رام رسمی ZTE Blade L3 فایل فلش

دانلود رام رسمی ZTE Blade L3 فایل فلش

 

اضافه‌کردن به سبدخرید

 

1. SP Flash tool – Download it here
2. Android ADB drivers – Download it here

 

دانلود رام رسمی ZTE Blade L3 فایل فلش

دانلود رام رسمی ZTE Blade L3 فایل فلش

دانلود رام ZTE Blade S6 فایل فلش

دانلود رام ZTE Blade S6 فایل فلش

فایل فلش از sd

اضافه‌کردن به سبدخرید

 

دانلود رام ZTE Blade S6 فایل فلش

دانلود رام ZTE Blade S6 فایل فلش

دانلود رام ZTE Blade S6 فایل فلش

دانلود رام فارسی ZTE E9Q+ فایل فلش

دانلود رام فارسی ZTE E9Q+ فایل فلش

دانلود غیر مستقیم

اضافه‌کردن به سبدخرید

 

دانلود رام فارسی ZTE E9Q+ فایل فلش

 

دانلود رام فارسی ZTE E9Q+ فایل فلش

دانلود رام فارسی ZTE E9Q+ فایل فلش

 

دانلود فایل آپدیت 5.0.2 ZTE Nubia Z9 Max

دانلود فایل آپدیت 5.0.2 ZTE Nubia Z9 Max

ذانلود غیر مستقیم

اضافه‌کردن به سبدخرید

 

دانلود فایل آپدیت 5.0.2 ZTE Nubia Z9 Max

دانلود فایل آپدیت 5.0.2 ZTE Nubia Z9 Max

دانلود فایل آپدیت 5.0.2 ZTE Nubia Z9 Max

دانلود فایل اپدیت 4.2.2 ZTE Grand S lite

دانلود فایل اپدیت 4.4.2 ZTE Grand S lite

دانلود غیر مستقیم

اضافه‌کردن به سبدخرید

دانلود فایل اپدیت 4.4.2 ZTE Grand S lite

دانلود فایل اپدیت 4.4.2 ZTE Grand S lite

 

دانلود فایل اپدیت 4.4.2 ZTE Grand S lite

دانلود رام ZTE V769M CARIBE 4 4.4.2 فایل فلش

 

دانلود رام ZTE V769M CARIBE 4 4.4.2 فایل فلش

 

اضافه‌کردن به سبدخرید

 

دانلود رام ZTE V769M CARIBE 4 4.4.2 فایل فلش

دانلود رام ZTE V769M CARIBE 4 4.4.2 فایل فلش

دانلود رام ZTE V769M CARIBE 4 4.4.2 فایل فلش

دانلود رام ZTE Blade G Lux 4.4.2 MTK6572 فایل فلش

دانلود رام ZTE Blade G Lux 4.4.2 MTK6572 فایل فلش

 

اضافه‌کردن به سبدخرید

 

دانلود رام ZTE Blade G Lux 4.4.2 MTK6572 فایل فلش

دانلود رام ZTE Blade G Lux 4.4.2 MTK6572 فایل فلش

دانلود رام ZTE Blade G Lux 4.4.2 MTK6572 فایل فلش